Wikkel met een Lied Roze

16,95 incl. btw

Selecteer bij ‘Tekst’ het Lied. Voor een volledig overzicht van de 40 liederen en de daarbij behorende gegraveerde teksten kijkt u hieronder bij ‘Productbeschrijving’.

Let op! De maatvoering is gebaseerd op een strak gemeten polsomtrek kijk hier hoe u deze maat dient op te nemen en selecteer deze bij ‘Strak gemeten polsomtrek’.

 

Wissen

Productbeschrijving

‘Wikkel met een Lied’ is een leren wikkelarmband met een liedtekst die drie maal om de pols wordt gewikkeld. Hij is gemaakt van soepel Italiaans leer. De gegraveerde tekst is uitgevoerd in een hoge resolutie. De armband is afgewerkt met een gebruiksvriendelijke magneetsluiting met fijne plating.

Let op! De maatvoering is gebaseerd op een strak gemeten polsomtrek kijk hier hoe u deze maat dient op te nemen en selecteer deze bij ‘Strak gemeten polsomtrek’

Er is keuze uit 40 verschillende liedteksten:

Opw. 47: Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

Opw. 71: Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan.

Opw. 123: Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Opw. 136: Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Opw. 176: U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

Opw. 267: Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde. Groot is de Heer, Hij’s waarachtig en trouw. Door genade bewijst Hij zijn liefde.

Opw. 281: Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Opw. 349: Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, ‘k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog Zijn naam. Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in Zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog.

Opw. 369: Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon; dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. Maar in Uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam.

Opw. 488: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen houd mij vast, heel dicht bij Uw hart ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde.

Opw. 585: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

Opw. 599: Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Opw. 616: Houd mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar Uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; Uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in Uw armen neemt. Leid mij naar Uw hart, breng mij terug naar U. U bent mijn doel.
Opw. 640: Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd.

Opw. 642: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water; ‘k wil U daar ontmoeten, Heer. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. ’t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

Opw. 698: Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. Nooit meer, nooit meer alleen op de berg of in de dalen;  nooit meer, nooit meer alleen. Heer U laat mij nooit meer alleen.

Opw. 717: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.

Opw. 720: Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het: God maakt vrij, God maakt vrij, in die hoop leven wij.

Opw. 733: Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Opw. 764: U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! prijs Hem, Die de wereld overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon.

Opw. 789: Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid.

Opw. 794: From my mother’s womb, You have chosen me. Love has called my name. I’ve been born again, into Your family. Your blood flows through my veins. I’m no longer a slave to fear, I am a child of God.

Casting Crowns: I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. A vapor in the wind. Still You hear me when I’m calling. Lord, You catch me when I’m falling. And You’ve told me who I am. I am Yours, I am Yours. Whom shall I fear?

Casting Crowns: So when you’re on your knees and answers seem so far away; You’re not alone, stop holding on and just be held. Your worlds not falling apart, its falling into place, I’m on the throne, stop holding on and just be held.

Casting Crowns: You’re one step away from surrender, one step away from coming home, coming home. One step from arms wide open, His love has never let you go. You’re not alone, You’re one step away.

Chris Tomlin: How great is our God, sing with me: How great is our God, and all will see, how great, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God.

Chris Tomlin: I know who goes before me, I know who stands behind; The God of angel armies is always by my side. My strength is in Your name, for You alone can save. You will deliver me, Yours is the victory; Whom shall I fear!

Chris Tomlin: I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagles’ wings before my God, fall on my knees and rise I will rise. And I hear the voice of many angels sing: Worthy is the Lamb and I hear the cry of every longing heart: Worthy is the Lamb.

Chris Tomlin: Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like but I’ve heard the tender whispers of love in the dead of night and You tell me that You’re pleased and that I’m never alone You’re a good, good Father it’s who You are and I’m loved by You it’s who I am.

Chris Tomlin: Our God is greater, our God is stronger, God You are higher than any other. Our God is Healer, awesome in power our God, our God! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against?

David Crowder: You are strong, You are sure, You are life, You endure, You are good, always true, You are light breaking through, You are more than enough, You are here, You are love, You are hope, You are grace, You’re all I have, You’re everything; Here’s my heart, Lord, speak what is true.

Hillsong United:  Spirit lead me where my trust is without borders let me walk upon the waters wherever You would call me take me deeper than my feet could ever wander and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.

Jesus Army: And I want to say thank You, I was lost and You found me, I was dead inside and You breathed into me and You brought these bones to life. I want to say thank You, thank You for saving me. Thank You for loving me unconditionally God.

Kees Kraayenoord: Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. Houd vol, houd vol Hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen, wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.

Leeland: Our God is the Lion, the Lion of Judah. He’s roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb, every knee will bow before Him.

Matthijn Buwalda: Je draagt het niet alleen; raakt je rug de muur, sluit de nacht je in, kun je nergens heen dan er tegen in. Je draagt het niet alleen; zelfs als de hemel zwijgt, als je geloof bezwijkt, als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.

Michael W Smith: Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God. Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God.

Phil Wickham: This is amazing grace, this is unfailing love. That You would take my place, that You would bear my cross. You lay down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that You’ve done for me.

Ralph van Manen: For as long as I shall live, I will testify to love. I’ll be a witness in the silences, when words are not enough. With every breath I take, I will bring thanks to God above. For as long as I shall live, I will testify to love.

Rend Collective: My Lighthouse, shining in the darkness, I will follow You. My Lighthouse, I will trust the promise, You will carry me safe to shore. I won’t fear what tomorrow brings. With each morning I’ll rise and sing. My God’s love will lead me through.

 

  • KvK nr: 65051009 Sieraad met een Boodschap Tel.:06- 46 38 36 40