Onze Vader, in Taal of Dialect, RVS Ketting (HRR)

18,95 incl. btw

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Beschrijving

Ronde 30mm doorsnee rvs hanger waarin wij het ‘Onze Vader’ hebben gegraveerd. Het ‘Onze Vader’ is het gebed dat Jezus leerde aan zijn discipelen toen ze Hem vroegen hoe ze konden bidden. De hanger hangt aan een 45cm lang rvs* kettinkje. Wij graveren het ‘Onze Vader’ in het Nederlands, Duits, Engels, Zuid Afrikaans, Fries, Zeeuws, Gronings, Achterhoeks, Twents, Urkers en Kampers. Deze prachtige ketting maken wij ook in de kleuren goud en roségoud.

Nederlands Onze Vader

Onze Vader, Die in de Hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.

Duits Vaterunser

Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Engels Lord’s prayer

Our Father in heaven,
hallowed be Your Name.
Your Kingdom come,
Your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For the Kingdom,
the power and the glory are Yours.
Now and for ever. Amen.

Zuid Afrikaans Onse Vader 

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom;
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk
en die krag en die heerlikheid,
tot in ewigheid. Amen.

Fries Ús Heit

Us Heit dy’t yn de himelen is
Jins namme wurde hillige
Jins keninkryk komme
Jins wollen barre allyk yn ‘e himel
sa ek op ierde
Jou ús hjoed ús deistich brea
En ferjou ús ús skulden
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners
En lied ús net yn fersiking
mar ferlos ús fan ‘e kweade
Want Jowes is it keninkryk en de krêft
en de hearlikheid oant yn ivichheid.
Amen.

Zeeuws Ônze Vaoder

Ônze Vaoder in den emel,
laèt joe naem vereêrd worre,
laèt joe keunikriek komme,
laèt wat a jie wil gebeure,
op aerde, net as in den emel.
Geef ôns vandaege
’t broôd dat a me nôdig è,
en vergeef ôns ônze schuld,
net as a ôns ok an are mènsen
d’r schuld vergeve.
En stel ôns nie op de proef,
mae ouw aol ’t slechte van ôns wig.
Wan joe keunikriek,
en de kracht en de pracht,
is eêuwig voe eêuwig. Amen.

Gronings Os Voader

Os Voader ien Hemel,
Dat Joen Noam hailegd worden zel,
Dat Joen Keunenkriek kommen mag,
Dat Joen wil doan wordt
Op eerd net as ien hemel.
t Stoed doar wie verlet van hebben, geef os dat vandoag,
En reken os nait tou wat wie verkeerd doun,
net zo as’t wie vergeven elk dij os wat aandut.
En breng os nait ien verlaiden,
mor wil van verlaaider os verlözzen.
Veur’t Joe binnen t Keunenkriek, de Kracht en de Heerlekhaid.
Veur ien aiweghaid. Amen

Achterhoeks Unzen Vader

Unzen Vader in de hemelen,
laot dienen name eheilegd worden;
laot dien könninkriek kommen;
laot dienen wille gebeuren
op de eerde zo as in den hemel.
Gef uns noo uns dageleks brood
en vergef uns unze scholden
zo as ok wi-j vergeft
wee bi-j uns in de schold staot;
en breng ons neet in verzeuking,
maor maak uns vri-j van ’t kwaod.
Want van Di-j is het könninkriek
en de krach en de glorie
noo en alle dage. Amen.

Twents Oons Vaar

Oons Vaar in ‘n hemmel,
loat Dienen naam healigd worden
loat Dien könninkriek kommen,
loat gebeuren wat Dow weels,
in ‘n hemmel net as op eerde.
‘t Brood woar wiej vandage verlet um hebt gef ‘t oons,
en rekken oons oonze schoold nich too,
net as wiej ok niks toorekkent an de leu dee oons schooldigt!
En loat oons nich in verleiding terechtkommen,
meer verlos oons van ‘t kwoad.
Want van Diej is ‘t könninkriek en de kracht
en de heerlikheaid tot in eeuwigheaid. Amen.

Urks Et Oenze Vader

Oenze Vader die in de emel is
dat Joen naam mag worren ge-eiligd
in Joen koninkrik mag koemen
Joen wil geskieden
Op d’ aarde net zoas in d’ emel.
Gief oens eeden oens dagelijkse brood
In vergief oens oenze skulden
Net zoas wij z’ ok an angeren vergieven
In bring oens niet in verzoeking
Mar verlos oens van de boze
Want van Joe is et koninkrik
In de kracht in de aarlijkeid
Tot in ieuwigeid
Amen

Kampers Onze Vader

Onze Vader in de emel,
Laot oe name e-eiligd wödden
Laot oe koninkriek komen
En oe wille edaon wödden
Ier op aarde, zoas ok in de emel.
Geef ons vandage et brood
Det wi’j neudig ebben.
Vergeef ons onze skulden
Zoas ok wij ebben vergeven
Wie ons wat skuldig waren.
En breng ons niet in bezuking
Maar red ons uut de greep van et kwaod.
Want an oe eurt et Koningskap
De macht en de majesteit tot eeuwigheid.
Amen.

*voordelen van RVS chirurgisch staal (316L Stainless Steel):

Kan niet verkleuren
Geen allergische reactie’s
Geeft niet af op de huid
Sterker dan andere metalen
Sieraden van edelstaal zijn bijzonder geschikt voor mensen met een nikkel/zilver allergie.

Andere suggesties…

 • Onze Vader, in Taal of Dialect, RVS Ketting (HRR-GK)

  18,95 incl. btw
  Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
 • Onze Vader, RVS ketting (20HRR)

  19,95 incl. btw
  In winkelmand
 • Onze Vader, in Taal of Dialect, RVS Ketting (HRR-RG)

  18,95 incl. btw
  Opties selecteren Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Je hebt nog geen product bekeken.