Wikkel met een Lied Taupe

18,95 incl. btw

Beschrijving

‘Wikkel met een Lied’ is een leren wikkelarmband met een liedtekst die drie maal om de pols wordt gewikkeld. Wij maken de armband van soepel Italiaans leer en graveren de tekst in een hoge resolutie.

De armband werken wij af met een verstelbare gespsluiting en deze is hierdoor geschikt voor een polsomtrek van 16-19cm*. U kunt de armband op een voor u passende lengte afknippen.

*Heeft u een grotere polsmaat dan 19 cm nodig, vermeld deze maat dan op de ‘afrekenpagina’ in de ‘bestelnotities’. Wij maken voor u de armband in de gewenste maat.

Er is keuze uit de volgende liedteksten:

(Opw. 47 – Omdat Hij leeft) Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.

(Opw. 123 – Groot is Uw trouw) Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

(Opw. 136 – Abba Vader) Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

(Opw. 176 – U bent mijn schuilplaats Heer) U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

(Opw. 377 – Wat de toekomst brenge moge) Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.

(Opw. 488 – De kracht van Uw liefde) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen houd mij vast, heel dicht bij Uw hart ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde.

(Opw. 542 – God van trouw) God van trouw, U verandert nooit. U bent mijn Rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent U Heer, het anker; ik stel mijn hoop alleen op U.

(Opw. 585 – Er is een dag) Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

(Opw. 599 – Kom tot de Vader) Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

(Opw. 616 – Houd mij dicht bij U) Houd mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar Uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; Uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in Uw armen neemt. Leid mij naar Uw hart, breng mij terug naar U. U bent mijn doel.

(Opw. 640 – Mijn hulp is van U Heer) Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd.

(Opw. 642 – De rivier) Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water; ‘k wil U daar ontmoeten, Heer. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. ’t Is een stroom van uw genade, waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

(Opw. 717 – Stil, mijn ziel, wees stil) God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen.

(Opw. 733 – Tienduizend redenen) Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Opw. 764 – Zegekroon) U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! prijs Hem, Die de wereld overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon.

(Opw. 789 – Lopen op het water) Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid.

(Opw. 794 – No longer slaves) From my mother’s womb, You have chosen me. Love has called my name. I’ve been born again, into Your family. Your blood flows through my veins. I’m no longer a slave to fear, I am a child of God.

(Opw. 807 – God van licht) God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont.

(Opw. 815 – Vul dit huis met Uw glorie) Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw aanwezigheid. Want alles is door U en alles is tot U, openbaar aan ons Uw heerlijkheid. Heilig, Heilig, Heilig is de Heer. Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

(Opw. 841 – U mijn Heer) Jezus, Naam aller namen. Majesteit, verheven mensenzoon. Jezus, mijn Redder, Verlosser, Majesteit, U draagt de hoogste kroon. Lam van God en leeuw van Juda. Hoogste Koning, U zit op de troon, U mijn Heer.

(Lichtstad met uw paarlen poorten) Lichtstad met uw paarlen poorten, wond’re stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deez’ aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist’ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

(Welk een vriend is onze Jezus) Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg. Dierb’re Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer. In Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

(Casting Crowns – Who am I) I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean. A vapor in the wind. Still You hear me when I’m calling. Lord, You catch me when I’m falling. And You’ve told me who I am. I am Yours, I am Yours. Whom shall I fear?

(Casting Crowns – Oh my soul) Oh, my soul you are not alone. There’s a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how, you can lay this down, ‘cause you’re not alone.

(Casting Crowns – Just be held) So when you’re on your knees and answers seem so far away; You’re not alone, stop holding on and just be held. Your worlds not falling apart, its falling into place, I’m on the throne, stop holding on and just be held.

(Chris Tomlin – Whom shall I fear) I know who goes before me, I know who stands behind; The God of angel armies is always by my side. My strength is in Your name, for You alone can save. You will deliver me, Yours is the victory; Whom shall I fear!

(Chris Tomlin – Good good Father) Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like but I’ve heard the tender whispers of love in the dead of night and You tell me that You’re pleased and that I’m never alone You’re a good, good Father it’s who You are and I’m loved by You it’s who I am.

(Chris Tomlin – Our God) Our God is greater, our God is stronger, God You are higher than any other. Our God is Healer, awesome in power our God, our God! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against?

(Cory Asbury – Reckless Love) Before I spoke a word, You were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, You breathed Your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights ‘til I’m found, leaves the ninety-nine.

(David Crowder – Here’s my heart) You are strong, You are sure, You are life, You endure, You are good, always true, You are light breaking through, You are more than enough, You are here, You are love, You are hope, You are grace, You’re all I have, You’re everything; Here’s my heart, Lord, speak what is true.

(Elbert Smelt ft. Kinga Bán – Leef met Volle Teugen) Leef met volle teugen, durf te leven met de dag. Glimlach elke morgen, er is iets moois dat op je wacht. Geniet van je dagen, verlies je in de tijd. Je wordt steeds gedragen, tot in alle eeuwigheid. Want jij bent nooit Alleen.

(EO en Protestantse Kerk Nederland – U geeft rust) U geeft rust in mijn ziel. Door alles heen, Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij. Kijk op, laat los, vertrouw op Hem. De storm herkent nog steeds zijn naam.

(Hillsong United – Christ is enough) I have decided to follow Jesus no turning back. Christ is enough for me, everything I need is in You. Through every trial my soul will sing. I’ve been set free. The Cross before me, the world behind me, no turning back.

(Hillsong United – Oceans) Spirit lead me where my trust is without borders let me walk upon the waters wherever You would call me take me deeper than my feet could ever wander and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.

(Hillsong United – What a beautiful Name) You were the Word at the beginning, one with God the Lord most high. Your hidden glory in creation, now revealed in You our Christ. What a beautiful Name it is, what a beautiful Name it is, the Name of Jesus Christ my King. What a beautiful Name it is, nothing compares to this. What a beautiful Name it is; the Name of Jesus.

(Hillsong Worship – I surrender) Here I am, down on my knees again, surrendering all – and find me here Lord as You draw me near, desperate for You. I surrender. I wanna know You more. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord have Your way, Lord have Your way in me.

(Jesus Army – Thank you) And I want to say thank You, I was lost and You found me, I was dead inside and You breathed into me and You brought these bones to life. I want to say thank You, thank You for saving me. Thank You for loving me unconditionally God.

(John Newton – Amazing Grace) Amazing grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. I once was lost, but now am found; Was blind, but now I see. The Lord has promised good to me, His Word my hope secures; He will my Shield and Portion be, as long as life endures.

(Kees Kraayenoord – Houd vol) Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. Houd vol, houd vol Hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen, wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.

(Kinga Bán – Vandaag) Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. Morgen komt later en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. Vandaag…

(Lauren Daigle – Trust in You) You are my strength and comfort, You are my steady hand, You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher, Your plans are always good. There’s not a place where I’ll go, You’ve not already stood. I will trust, I will trust, I will trust in You.

(Lauren Daigle – You say) You say I am loved when I can’t feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don’t belong, oh You say that I am Yours. And I believe, oh I believe, what You say of me. I believe.

(Matt Redman – 10.000 reasons) You’re rich in love and You’re slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing; Ten thousand reasons for my heart to find.

(Matthijn Buwalda – Je draagt het niet alleen) Je draagt het niet alleen; raakt je rug de muur, sluit de nacht je in, kun je nergens heen dan er tegen in. Je draagt het niet alleen; zelfs als de hemel zwijgt, als je geloof bezwijkt, als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn.

(Michael W Smith – Awesome God) Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God. Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God.

(Mozaiek Worship – Elke traan is een gebed) God van troost zoals geen ander kent U ons verdriet. Elke traan is een gebed, U houdt ze in uw hand, de hand die ons verlost voor eeuwig. Ooit komt er een dag, dan krijgen we een hart vol vreugde. Dan wordt er gedanst en ruilen we verdriet voor vreugde.

(Mozaiek Worship – Jezus Overwinnaar) Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. Want U bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. Voor eeuwig is Uw heerschappij, Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam; Jezus, Overwinnaar.

(Mozaiek Worship – Onze schuilplaats is God) Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig. Dus richten wij onze harten naar boven, vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit Uw handen kan roven; een machtige rots, onze schuilplaats is God.

(Mozaiek Worship – U bent sterker) Zoals een sprankje licht het duister breekt, U bent sterker. Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt, U bent sterker. Licht dat altijd schijnt. Liefde zonder eind. Jezus U bent meer dan genoeg voor mij. Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid.

(Rend Collective – My lighthouse) My Lighthouse, shining in the darkness, I will follow You. My Lighthouse, I will trust the promise, You will carry me safe to shore. I won’t fear what tomorrow brings. With each morning I’ll rise and sing. My God’s love will lead me through.

(Sarah McMillan – King of my heart) Let the King of my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh He is my song. You are good, good, oh; You’re never gonna let me down.

(Sela / Kinga Bán – Ik zal er zijn) Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

(Sinach – Way Maker) Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are – Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who You are. I worship You.

Je hebt nog geen product bekeken.