Tekstoverzicht

Klik op de roze tekst om het sieraad te bekijken.

Abba Vader – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Adonai – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap, Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
De Here je God is bij je, waar je ook gaat. Joz. 1:9 – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapDogtag met Kruis, Hart met een Boodschap, Trendy Wikkel en Kinderwikkel.
Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. U roept ons in Uw nabijheid en dankzij Uw Zoon; dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor Uw troon. Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. Maar in Uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Draag mij als een zegel op je hart – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat. Martin Luther King – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Een leerkracht neemt een hand, opent een geest, raakt een hart, en vormt de toekomst. – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Een wijze vrouw heeft haar handen gevouwen en haar bijbel geopend. – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
El Shaddai – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapSchitter, Vintage, Trendy en Strass
For I am Yours and You are mine – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Geloof Hoop en Liefde – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapSchitter, Trendy en Strass
Geloof Hoop Liefde – beschikbaar in: Open Hanger, Driestreng , Klemarmband en Vintage.
Geloof Hoop Liefde symbolen – beschikbaar in: Perspex Hanger
Geloof, Hoop & Liefde maar de grootste van deze is de Liefde 1 Korintiërs 13:13 – beschikbaar in: Dogtag
God belooft Ik zal je niet in de steek laten, ik zal je helpen. – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
God is getrouw – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
God is Liefde – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
God schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te zien. – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
God toont Zijn liefde doordat Jezus stierf  voor ons toen wij nog zondaars waren.v- beschikbaar in: Dogtag
God U bent mijn God – beschikbaar in: Hanger met een Lied
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied, Kerf
God, die ’t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor jou en mij. – beschikbaar in: Kinderwikkel
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. Door Zijn kracht staan wij vast in Zijn liefde. Groot is de Heer, Hij’s waarachtig en trouw. Door genade bewijst Hij zijn liefde. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Hemelse Vader, ook als het stormt in mijn leven, kies ik ervoor om naar U te kijken. Mijn hoop is in U.  – beschikbaar in: Twinkel
Hij is mijn Rots – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog, ‘k zal Hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt en ik verhoog Zijn naam. Hij is mijn God, Zijn waarheid houdt eeuwig stand. Hemel en aard’ verheugen zich in Zijn naam. Hij is verheerlijkt, als Koning verheven, zo hoog. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Houd mij dicht bij U, laat me nooit meer gaan. Voor U leg ik mijn leven neer, verlangend naar Uw vriendschap, Heer. U alleen begrijpt wat ik nodig heb; Uw liefde die mij warmte geeft, als U mij in Uw armen neemt. Leid mij naar Uw hart, breng mij terug naar U. U bent mijn doel. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen houd mij vast, heel dicht bij Uw hart ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest, en de kracht van Uw liefde. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Houd vast aan Gods liefde Jud. 1:21 – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
How great is our God, sing with me: How great is our God, and all will see, how great, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
How great is our God. Name above all names, worthy of all praise. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
I will rise when He calls my name. No more sorrow, no more pain. I will rise on eagles’ wings before my God, fall on my knees and rise I will rise. And I hear the voice of many angels sing: Worthy is the Lamb and I hear the cry of every longing heart: Worthy is the Lamb. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Ik ben een parel in Gods hand – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap, Hart met een Boodschap
Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Hoogl. 6:3 – beschikbaar in: Sprankel
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij. Jozua 1:9 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Ik heb je in mijn handpalm gegrift Jes. 49:16 – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Ik heb jullie geluk voor ogen Ik zal je hoopvolle toekomst geven Jer. 29:11 – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap, Trendy Wikkel 
Ik ken je bij je naam – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd. Ps. 52:10 – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Ik wil: de kracht van Simson, de wijsheid van Salomo, het geduld van Job, het geloof van Abraham, het inzicht van Daniël en de moed van David. – beschikbaar in: Kinderwikkel
Ik wil: de moed van Esther, de wijsheid van Deborah, de trouw van Maria, het kunnen loslaten van Jochebed en het vertrouwen van Hannah. – beschikbaar in: Kinderwikkel
Ik zal er zijn – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
In de storm bent U dichtbij. Ik ben van U en U van mij.  – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Je bent een parel in Gods hand. – beschikbaar in: Open Hanger,
Je draagt het niet alleen; raakt je rug de muur, sluit de nacht je in, kun je nergens heen dan er tegen in. Je draagt het niet alleen; zelfs als de hemel zwijgt, als je geloof bezwijkt, als je me niet begrijpt. Ik zal er altijd zijn. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Jezus Leeft – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Jij bent zo kostbaar – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zoveel van je! – beschikbaar in: Dogtag
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van je! Jes. 43:4 – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapHart met een Boodschap, Trendy Wikkel
Jij hoort bij Mij – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapSchitter, Vintage, Trendy en Strass
Leg je leven in Gods hand dan draagt Hij je iedere dag – beschikbaar in: Hanger met een BoodschapTrendy
Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid Zelfbeheersing – beschikbaar in: Kralenarmband, Klemarmband
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22-23 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. Jes. 40:31 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Maranatha – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jer. 29:11 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Mijn Verlosser leeft – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Muziek brengt je ziel tot rust wanneer het stormt in je hart. – beschikbaar in: Klemarmband
Niets kan mij scheiden van de liefde van God. Rom. 8:39 – beschikbaar in: Hart met een Boodschap
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think You’re like but I’ve heard the tender whispers of love in the dead of night and You tell me that You’re pleased and that I’m never alone You’re a good, good Father it’s who You are and I’m loved by You it’s who I am. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard omdat Hij leeft. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. – beschikbaar in: Sprankel
Onze Vader, Die in de Hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God. Our God is an Awesome God, He reigns from heaven above. With wisdom power and love, our God is an Awesome God. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Our God is greater, our God is stronger, God You are higher than any other. – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Our God is greater, our God is stronger, God You are higher than any other. Our God is Healer, awesome in power our God, our God! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Parel in Gods hand – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Schitter – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Soms blijft de zon onzichtbaar, terwijl ze achter de wolken straalt, maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon. Job 37:21 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Spirit lead me where my trust is without borders let me walk upon the waters wherever You would call me take me deeper than my feet could ever wander and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied, Kerf
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen! – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, Amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in Zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Sprankelen – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Sta op en schitter – beschikbaar in:Open Hanger Bar met een BoodschapSchitter, Vintage, Trendy en Strass
Sta op en schitter Jes. 60:1 – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap,
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Jes. 60 : 1 – beschikbaar in: Hart met een Boodschap, Sprankel, Twinkel,
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds; Hij is er bij in je beproevingen en zorgen. – beschikbaar in: Tintel
This is amazing grace, this is unfailing love. That You would take my place, that You would bear my cross. You lay down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that You’ve done for me. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
Tienduizend redenen tot dankbaarheid – beschikbaar in: Hanger met een Lied, Open Hanger
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. – beschikbaar in: Trendy Wikkel
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. – beschikbaar in: Hanger met een Lied,
U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! prijs Hem, Die de wereld overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. – beschikbaar in: Wikkel met een Lied
U bent mijn schuilplaats, Heer!  – beschikbaar in: Hanger met een Lied
U bent mijn sterkte – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
U omsluit mij, van achter en van voren, U legt Uw hand op mij. Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Ps. 139:5-6 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
Vertrouw op Hem – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Walk by faith – beschikbaar in: Schitter, Vintage, TrendyStrass en Stoer
Walk by faith, not by sight  – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Mat. 6:21  – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap
Wat je ook doet, doe het uit liefde 1 Kor. 16:14  – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap, Hart met een Boodschap
We walk by faith not by sight – beschikbaar in: Dogtag
Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jes. 41:10 – beschikbaar in: Wikkel met een Boodschap
When oceans rise My soul will rest in Your embrace For I am Yours and You are mine  – beschikbaar in: Hanger met een Lied
WWJD? – beschikbaar in: Schitter, Vintage, Trendy en Strass
You’re a good, good Father and I’m loved by You.  – beschikbaar in: Hanger met een Lied
Zingen is dubbel bidden – beschikbaar in: Hanger met een Boodschap, Open Hanger, Perspex Hanger, Schitter, Vintage, Trendy en Strass
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. – beschikbaar in: Trendy Wikkel